School Banner

School Management

# Name Designation
1 Shri Bhupendrabhai .M. Amin The President
2 Shri. Hradaynathbhai . S . Patel The Managing Trustee
3 Shri Bharatbhai .M. Amin The Chairman
4 Shri Nareshbhai .P. Nemani The Vice Chairman
5 Shri Jasminebhai . J . Desai The Secretary
6 Lt.Shri Jayantibhai . B . Patel Trustee[Donor]
7 Shri Dilipbhai .S .Patel Trustee[Donor]
Design: Samkit R. Shah - +91-7984099688